Μυήσεις ΡΕΙΚΙ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ Βαθμού

Ελάτε να καθαρίσουμε το κανάλι της ενέργειας μας

Το Ρέικι δεν είναι κάτι μεταφυσικό και ξένο από εμάς. Είναι η φυσικότητα μας. Είναι η ενέργεια που, ασυνείδητα μεν όμως, ρέει όταν ερχόμαστε σε επαφή νιώθοντας αγάπη.

Το Ρείκι είναι Ιαπωνική ενεργειακή θεραπεία. Η λέξη αποτελείται από το «Ρέι» που σημαίνει Πνεύμα, Σύμπαν και το «Κι», Ενέργεια.

Στις μυήσεις του Ρέικι, καθαρίζεται και ενεργοποιείται το κανάλι ενέργειας. Ο άνθρωπος που γίνεται, πια συνειδητά, κανάλι του Ρέικι, μαθαίνει να χρησιμοποιεί συνειδητά τη ροή της ενέργειας του..

Μπορεί να χρησιμοποιήσει συνειδητά το Ρέικι, πάνω στον εαυτό του και σε στους άλλους. Με πρόθεση για θεραπεία Ρέικι και απλή τοποθέτηση των χεριών πάνω από το σώμα (Ρέικι Ι), είτε από απόσταση (Ρέικι ΙΙ), μπορούμε να εξισορροπήσουμε τη ζωτική ενέργεια στον εαυτό μας, στους συνανθρώπους μας, στα ζώα και στα φυτά.

Μύηση Ρέικι Ι

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Καθαρισμό και εκκίνηση της ενέργειας με
  •  Χορό
  •  Γιόγκα
  •  Αναπνοές
  •  Δυναμικούς Διαλογισμούς
 • Τι είναι το Ρείκι και πως λειτουργεί
 • ιστορική αναδρομή για το Ρέϊκι
 • αρχές και κανόνες
 • διαλογισμούς για καθαρισμό, αυτοπροστασία και ενεργοποίηση
 • μύηση Ι βαθμού
 • πρακτική στην αυτοθεραπεία
 • πρακτική στην αλλοθεραπεία
 • ασκήσεις και τεχνικές του Ρέϊκι
 • οδηγίες χρήσεις
Μύηση Ρέικι ΙI

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Καθαρισμό και εκκίνηση της ενέργειας με
  • Χορό
  • Γιόγκα
  • Αναπνοές
  • Δυναμικούς Διαλογισμούς
 • Τι είναι η μύηση του Ρέικι ΙΙ
 • Τα σύμβολα του Ρέικι και τη χρήση τους στη διάρκεια της θεραπείας
 • Την θεραπεία εξ αποστάσεως
 • Τις θέσεις των χεριών για τη συναισθηματική και νοητική θεραπεία
 • Χρόνος για πρακτική
Μύηση Ρέικι ΙII

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Καθαρισμό και εκκίνηση της ενέργειας με
  • Χορό
  • Γιόγκα
  • Αναπνοές
 • Δυναμικούς Διαλογισμούς
 • Τις προϋποθέσεις για να διδάξετε το Ρέικι ΙΙΙ
 • Το σύμβολο του Ρέικι ΙΙΙ
 • Πως γίνονται οι μυήσεις
 • Το περιεχόμενο των σεμιναρίων Ρέικι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Χρόνος για πρακτική

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου, θα παραλάβετε το Δίπλωμα Ρείκι βαθμού καθώς και εγχειρίδιο με όλη την διδακτική ύλη, μουσική για Ρείκι και πρακτικές διαλογισμού.

Body Mind Spirit

Για περισσότερες πληροφορίες