Μύηση Reiki I Βαθμού

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Συντονίζοντας το κανάλι μετάδοσης ενέργειας

Το Ρέικι δεν είναι κάτι μεταφυσικό και ξένο από εμάς. Είναι η φυσικότητα μας. Είναι η ενέργεια που, ασυνείδητα μεν όμως, ρέει όταν ερχόμαστε σε επαφή νιώθοντας αγάπη.

Στο σεμινάριο 1ου βαθμού, καθαρίζεται και ενεργοποιείται το κανάλι ενέργειας του Ρέικι. Ο άνθρωπος που γίνεται, πια συνειδητά, κανάλι του Ρέικι, μαθαίνει να χρησιμοποιεί συνειδητά τη ροή της ενέργειας του. Με πρόθεση για θεραπεία Ρέικι και απλή τοποθέτηση των χεριών, μπορούμε να εξισορροπήσουμε τη ζωτική ενέργεια στον εαυτό μας και στους άλλους.

Στο τέλος του σεμιναρίου, δόθηκε Δίπλωμα Ρέικι Ι βαθμού καθώς και εγχειρίδιο με όλη την διδακτική ύλη, μουσική για Ρέικι και πρακτικές διαλογισμού.

Body Mind Spirit

Ενημερωθείτε για τα σεμινάρια Reiki